Nyt fravænningsfoder gjorde stor forskel

Af Morten Thomsen, Journalist Landbrugsmedierne.dk

Peter Jacobsen havde ikke forestillet sig, at zinkstoppet skulle give så store konsekvenser i hans besætning, men de første par uger uden zink gav en dramatisk stigning i dødeligheden efter fravænning. At zinkstoppet kom mens han selv holdt ferie, gjorde ikke udfordringen lettere at tackle for personalet.

- Gode råd var dyre, konstaterer han i dag om ugerne lige efter forbuddet trådte i kraft. Han kontaktede DK-Svinerådgivning for at finde en løsning. Konsulenterne Annette Riddersholm og Jan Karlsen præsenterede ham for en fravænningsblanding, der i andre besætninger havde vist gode resultater i forbindelse med zinkstoppet. Annette Riddersholm forklarer under dagens besøg, at blandingen er sammensat ud fra deres erfaring for, hvad der får grise godt gennem fravænningen

- Det vil først og fremmest sige gode råvarer, letomsættelige proteinkilder, et vist indhold af fibre og syrer og 125 g fordøjeligt råprotein, forklarer Annette Riddersholm.

Hovedindholdet består af 70 procent hvede, 10 procent Agrofeedlac (mælkepulver), 5,8 procent HP 300, 4 procent Fiberboost, 3 procent fiskemel og 2 procent kartoffelproteinkoncentrat foruden aminosyrer, vitaminer og mineraler. Hun understreger, at der ikke er noget hokus pokus i foderblandingen, men at de omvendt ikke anbefaler at gå på kompromis med eller at ændre sammensætningen eller bruge andre råvarer.

- Vi anbefaler at starte med blandingen præcis som den er og med det indhold den har. Når det så fungerer godt i besætningen, kan man overveje, om man vil ændre sammensætningen, siger Annette Riddersholm. Anders Hagemann, Hamlet Protein, leverer både sojaprotein i form af HP 300 og Fiberboost til blandingen.

- Fiberboost er et relativ nyt produkt, vi lancerede som en del af løsningen i forbindelse med zinkstoppet, fortæller Anders Hagemann. Fiberboost er fremstillet af fibre fra sojaskaller, og består omtrent af lige dele opløselige og uopløselige fibre. Det øger produktionen af smørsyre i tarmen og giver en lav viskositet.

- Fiberboost alene giver ikke en problemfri fravænning, men vi ser Fiberboost som en del af løsningen, lyder det fra Anders Hagemann. Billigere fodring Selvom blandingen er billigere end Peter Jacobsens tidligere fravænningsblanding, så er resultaterne bedre.

- Når jeg sætter hvede til 202 kr. så koster råvarerne til fravænningsblandingen omkring 450 kr. pr. 100 kg, oplyser Peter Jacobsen. Det er billigere end den fravænningsblanding, den erstattede. De første sohold testede blandingen fra DK-Svinerådgivning i efteråret 2021 med godt resultat. Efterhånden bruger 15 sohold blandingen foruden et tilsvarende antal, der får en lignende foderblanding fremstillet hos CR Foderservice. Peter Jacobsen lægger vægt på, at han ikke skal fodre restriktivt.

- Grisene har fuld adgang til foder hele tiden, og vi smider også foder på gulvet den første uge efter fravænning, siger han. Trods den gode foderblanding så oplever han, at det er nødvendigt at behandle en del hold mod diarré.

- Nu behandler vi allerede dagen efter fravænning. Da vi brugte zink behandlede vi først fire-fem dage efter fravænning, fortæller han. Fordi grisene vejer mindre når de bliver behandlet, er hans forbrug af antibiotika lavere end da han brugte zink. Han oplever, at det tager længere tid at passe smågrise end tidligere.

- Vi skal være mere omhyggelige med vores opsyn, siger han. Næste udfordring bliver at få smågrisene til at vokse hurtigere, så overførselsvægten til slagtegrisestaldene bliver større.

På billedet: Annette Riddersholm (tv), Anders Hagemann og Peter Jacobsen er tilfredse med smågrisenes opstart efter foderskiftet. Foto Morten Thomsen.

Zincophør

 • Peter Jacobsen oplevede stor
  stigning i dødelighed, da
  zinken forsvandt.
 • Ny foderrecept fra DK-Svinerådgivning
  fik dødeligheden
  til igen at falde.
 • Råvarer til blandingen koster
  omkring 450 kr. pr. 100 kg.


About HAMLET PROTEIN

Providing the right nutrition in the first life stage determines the overall lifetime performance of the animal. Our soy-based specialty ingredients improve health, welfare and performance of young animals. That is how we deliver a strong return on investment to producers around the world.